FAQ


1 Per què i quan sotmetre’s a un autotrasplantament de pèl?

En primer lloc per una qüestió d'estètica ja que el pèl és una de les parts més visibles d'una persona, però hem de considerar també els aspectes psicològics associats a aquest fet: de vegades la pèrdua de pèl també pot causar problemes relacionats amb la personalitat de les persones. Recuperar els cabells pot significar restablir la confiança i augmentar l'autoestima d'un mateix. No hi ha un moment específic en el que sigui més aconsellable sotmetre a un trasplantament de pèl ja que això depèn de molts factors, així que a la fi la decisió depèn exclusivament del propi pacient

2 La intervenció és dolorosa ?

El pacient no sent dolor durant la intervenció ja que tota l'operació es realitza sota els efectes d'una anestèsia local. Després de la intervenció en cas de presentar petites molèsties, aquestes desapareixen amb l'ús d'analgèsics comuns.

3 El resultat és natural?

La resposta és sí. A l'hora d'obrir els microcanals per implantar els bulbs, ho fem amb un angle de 45 graus la qual cosa ens assegura que els cabells presentin un aspecte en el seu creixement totalment natural.
Quin instrument s'utilitza per al autotrasplantament? Aquests són els instruments utilitzats durant la intervenció: 1. El Trillix, un petit trepant amb la punta amb diàmetre de 0,6 fins a 0,8 mm. Aquest instrument, s'utilitza per accelerar el temps d'extracció, permet l'extracció del bulb juntament amb una petita part del cuir cabellut.
2. S'utilitza un punxó semblant a un "bisturí circular" per assenyalar en la pell la unitat fol·licular, envoltant-la amb un cercle que ha de quedar separat de la unitat fol·licular per uns 2 mil·límetres.
3. Les unitats fol·liculars es trasplanten en el cuir cabellut mitjançant la inserció d'ells en petites incisions a la pell.

4 Quantes sessions he de fer per obtenir un resultat satisfactori?

Depèn molt de la situació de cada cas. El 80% dels pacients va una sola vegada a Istanbul ja que el doctor Aygin i el seu equip fan tot el possible per assegurar que el pacient no hagi de tornar a Istanbul per sotmetre a una segona intervenció.
Cal recordar que després de tornar de Turquia, es poden realitzar consultes sobre tot el relacionat amb el postoperatori amb la persona responsable a Espanya que es troba en contacte directe amb la clínica.

5 És permanent el resultat?

Les unitats fol·liculars que s'extreuen de la zona donant estan preparades genèticament per resistir l'acció de les hormones causants de la caiguda dels cabells. Tot i que aquests fol·licles es redistribueixin segueixen mantenint les seves característiques naturals.

5 Deixa empremtes la intervenció?

Durant les primeres dues setmanes es podran apreciar unes petites crostes a l'àrea sotmesa al trasplantament i un envermelliment a la zona donant. Aquestes crostes generalment s'aniran caient per si soles en els primers 10 o 12 dies.

5 A quina edat es pot realitzar un autotrasplantament de pèl?

No hi ha una edat específica a la qual una persona es pugui sotmetre a un autotrasplantament de pèl, sinó que més aviat els factors que determinaran aquesta decisió seran la qualitat i quantitat de la zona donant i la superfíciedespoblada que vulguem cobrir. Cada dia operem a més joves que no volen que la seva calvície sigui detectada pel seu entorn, però de la mateixa manera també operem a persones d'edat avançada que volen canviar la seva imatge aprofitant-se de les tècniques actuals de autotrasplantament capil·lar.

5 Ofereixen una garantia per escrit?

Sí, li lliurem un document de garantia de per vida després de l'operació. Garantim que els fol·licles trasplantats creixeran de la forma esperada. Si no és així el pacient tindria dret a una segona intervenció gratuïta a Istanbul després que el doctor hagi valorat el cas. La garantia serà vàlida si no està exposat a qualsevol teràpia contra el càncer com quimioteràpia, radioteràpia o qualsevol altra malaltia o tractament que causi mal al borrissol corporal.

5 Quant de temps dura el cabell trasplantat?

El pèl que va creixent després de realitzar un autotrasplantament de pèl no es veu sotmès a l'efecte de l'alopècia androgènica ja que són uns fol·licles que estangenèticament preparats per ser immunes als seus efectes. És cert que amb els anys s'anirà perdent una petita quantitat de pèl però en un percentatge mínim propi de l'envelliment de les persones.

5 Quant de temps s'ha de romandre a la clínica després de l'operació?

Després de la intervenció el pacient abandona la clínica i és acompanyat a l'hotel pels nostres conductors. Molts dels nostres pacients opten per passar la resta de la jornada descansant a l'hotel, tot i que d’altres decideixen sortir al carrer a fer una passejada i visitar la ciutat. L'hotel és al centre d'Istanbul, pel que els nostres pacients poden recórrer les principals avingudes comercials de la ciutat sense necessitat d'allunyar-se molt del mateix.

5 Com puc rebre la valoració del meu cas?

Podeu enviar un correu electrònic a l'adreça daniele@aratravel.it, enviar un WhatsApp al número de telèfon +34622755906, o també pot posar-se en contacte amb l'oficina d'informació a Madrid al número 914356350 perquè li indiquem els passos a seguir per enviar-nos les seves fotografies i d'aquesta manera el doctor pugui valorar personalment el seu cas, analitzar si és vostè apte o no per a sotmetre’s a la intervenció, i en cas afirmatiu fer una estimació del nombre de bulbs a trasplantar.

5 Quant de temps triga a néixer el pèl trasplantat?

El pèl que comença a sorgir després de sotmetre’s a l'autotrasplantament capil·lar inicialment neix més fi i més clar que el de la resta del cap. En general podem dir queels primers resultats són visibles entre el quart i sisè mes després de la intervenció, encara que és cert que hi ha alguns casos en què els resultats són visibles abans depenent quina sigui la qualitat del fol·licle trasplantat.

5 ¿Després del trasplantament és millor portar els cabells curts o llargs?

És indiferent, es pot portar com un vulgui. Després d'un mes si es desitja es pot tallar els cabells amb tisores o maquineta.

5 Es molt car?

A Turquia els preus són molt més competitius en comparació amb altres països. El preu del nostre paquet tot inclòs és de € 3090 (vol + hotel + trasplantament).

5 He de esperar que em caigui del tot el pèl per ser candidat per a aquest tipus d'intervenció ?

No, absolutament no. Les tècniques actuals ens permeten implantar fol·licles entre els cabells existent, millorant i restaurant així la densitat desitjada. En tot cas la decisió defer o no la intervenció valorant les fotografies del seu cas la prendrà el doctor Aygin.

5 Com es protegeixen els empelts o Grafts?

Durant l'operació protegim els empelts que s'extreuen de l'àrea donant en una solució i mitjançant un procés de refredament se’ls hi proporciona condicions ideals per al seu manteniment fins que són trasplantats.

5 Poden les dones sotmetre a un autotrasplantament capil·lar amb la tècnica FUE?

I tant que si. El procediment per valorar si una dona es pot sotmetre a un autotrasplantament amb la tècnica FUE serà el mateix que es realitza a un home, és a dir, mitjançant l'enviament de les seves fotografies i la informació complementària que poguéssim necessitar, i posterior valoració del doctor Serkan Aygin.

5 Què és el PRP o Plasma Ric en Plaquetes?

Aquesta tècnica permet aïllar i utilitzar els factors de creixement presents en la sang del propi pacient perestimular i potenciar la regeneració dels teixits. Estimula la formació de col·lagen elastina i àcid hialurònic. Està indicat per a frenar la caiguda de cabells en pacients amb pèrdua moderada i per millorar zones amb escassa densitat. Es realitza una petita extracció de sang del pacient i se separen les fraccions plasmàtiques mitjançant centrifugació. Després s'injecta el "plasma ric en plaquetes" a nivell capil·lar. És un tractament simple i ambulatori.

5 És necessari rapar-se el cap abans de la intervenció?

No cal i de fet preferim que no es faci. És important que el doctor faci la valoració i el diagnòstic amb els cabells amb un mínim de 2 cm per poder veure el seu creixement natural. El dia de l'operació prèviament es rapa els cabells per facilitar tant la intervenció com perquè el post operatori sigui el més còmode possible per al pacient.


CONTACTA'NS